Facebook Slider

   

 

Sieraden van alle tijden

 

29 januari t/m 29 mei 2016

 Geloof hoop en liefde      

  

De aanleiding tot deze tentoonstelling was een aantal sieraden, die volksdansgroep ‘De Hakke Spits’ na hun opheffing aan het museum schonk, met een begeleidend boekwerk ‘Trouw aan Dans en Dracht’. Daarin worden sieraden beschreven die in de negentiende eeuw in Noord Limburg en Venray gedragen werden. De eerste Heilige Communie was de eerste gelegenheid om een meisje uit een boerengezin, dat zich dat kon permitteren, oorbellen te geven. Lees meer: Sieraden van alle tijden

   

 

Made in Venray

 

 11 juni t/m 25 september 2016 

De industrialisatie van Venray wordt in beeld gebracht. De Cartonnagefabriek Gebr. Laurensse, de sigarenfabriek van Baars aan de Julianasingel, de textielfabriek van Beeren, die nu bibliotheek geworden is zijn enkele voorbeelden van industrie, die alweer uit Venray verdwenen zijn.

Lees meer: Made in Venray

   

 

Fotogroep eXposure Venray 

 

14 t/m 30 oktober 2016

 Fotogroep eXposure exposeert in het Venrays Museum. De leden laten  elk 4 foto’s zien. Eén met als thema “brug” en drie foto ’s naar vrije invulling. Zodoende geeft de tentoonstelling een mooi overzicht van de diversiteit en expressiviteit van de leden. Het gevolg hiervan is dat u ongeveer 80 foto’s kunt bewonderen van landschap tot architectuur, van abstract tot verhalend en van macro tot geraffineerd en vragen oproepend.

Lees meer: Fotogroep eXposure Venray

   

 

Venrays verleden uitgespit

 

14 t/m 30 oktober 2016

 

Onder deze titel zet de Archeologische Werkgroep Venray (AWV) een overzichtstentoonstelling van zijn activiteiten neer op de bovenverdieping van ons  museum. De tentoonstelling begint op vrijdag 14 oktober tegelijk met de start van de Nationale Archeologiedagen, op 14, 15 en 16 oktober.Archeologen spitten letterlijk en figuurlijk in het verleden. ‘Venrays verleden uitgespit’ geeft dan ook een beeld van de graafwerkzaamheden tijdens opgravingen in de bodem van Venray en de begeleidingen daarvan. Maar ook het uitspitten van archieven en topografische kaarten komt aan bod.

Lees meer: Venrays verleden uitgespit

   

 

Fototentoonstelling eXposure Venray

 Foto's, diashow en een klein aantal voorwerpen

11 oktober - 26 oktober 2014

Lees meer: Fotogroep eXposure